სითელქუდა

More Georgian მეტი ქართული ენა

I have just found how to change to the Georgian alphabet on my computer. მოხარული ვარ 🙂

I have also borrowed a couple of books from the library to help with my Georgian.

We Learn Georgian

We Learn Georgian

The Georgian alphabet has 33 letters.

ა ბ გ დ like Greek it starts a b g d (alpha beta gamma delta) not a b c d

The Georgian alphabet can be said like an, ban, gan, don…but rarely is, as gandon is the Georgian word for a condom!

After ა ბ გ დ it goes a bit crazy… ე ვ ზ თ …e v z t …..this makes checking in dictionaries more difficult…especially as I hear the “t” sound in თ (first letter of Tbilisi) ტ (first letter of talc)  წ (ts) and ც (also ts)

ი კ ლ მ ნ ო პ this is like English without the j …i k l m n o p

then it goes a little awry again ჟ რ ს ტ უ ფ

Finally there are the really strange letters ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

Mყ name “Jim” would be “ჯიმ” Georgians add an “ი” so it is more Jimi (Like Hendrix, cool)

Georgian Alphabet

Georgian Alphabet

The second book I borrowed was an English-Georgian version of Little Red Riding Hood “სითელქუდა”….”The classic bilingual tales provide young readers with an amusing way to learn and recognize words in two languages.”

Little Red Riding Hood Text

Little Red Riding Hood Text

For some reason the English text is marked with a tortoise and the Georgian text with a hare, an allusion to Aesop’s tale?

The “Little Red Riding Hood“of the story in Georgian is just one long word… წითელქუდას. Georgian adds prefixes and suffixes to words where English would have separate words like prepositions. So the first sentence in English has 9 words but just 4 words in Georgian.

Pronunciation is important, if you say a word wrong your audience may hear something different.

In English “beach” and “bitch” cause confusion for Georgian speakers as they don’t distinguish between the long i of beach (/i:/) and the short i of bitch (/I/).

Chinese is tonal and Mandarin uses four tones to clarify the meanings of words, “ma” can mean mother (mā 媽), cannabis (má 麻),  horse (mǎ 馬) or scold (mà 罵).

Similarly Georgian has words which are very similar with different meanings კარი (kari) is door but  ქარი (qari) is wind. Galaktion Tabidze’s famous poem beginning “ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის…” The wind blows, the wind blows, the wind blows…”

My granddaughter Ana has valiantly tried repeatedly to demonstrate the difference between ხელი (hand) and ყელი (throat), but I find it hard to tell the difference.

Here are the lyrics of a song I like but the translation is a little strange:

ტაში ბიჭო გიორგუნა (Clap your hands little boy George)

ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო,
აქ ჩამოდი ჩვენსაო, ქალი მიქნევს ხელსაო,
ხაჭაპურსაც გამოგიცხობ, ცარიელსა ქერსაო,
ვარიასაც ქვე დაგიკლავ, ცარიელსა -საო,
ღვინოსაც დაგალევინებ, ცარიელსა თხლესაო,
ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო, ჰეე
რაშობდა, დელი ოდელიო დელა, რაშობდა,
რაშობდა, ჩამოვიარე თელაო, რაშობდა,
რაშობდა, გოგოები იძახიან, რაშობდა,
რაშობდა, ნეტა ვის სახლში შევაო, რაშობდა,
რაშობდა, მამასახლისი გამოდის, რაშობდა,
რაშობდა, ერთი-ორი მეც მომარტყეს, რაშობდა,
რაშობდა, დელი ოდელიო დელა, რაშობდა, ჰეეეე,
ტაში ბიჭო გიორგუნა, ტაში ბიჭო გიორგუნა,
დოუკვირდი მაგასაო, მაგასაო, მაგი ყიდის კაბასაო,
გოუსვი და გამოუსვი, ვითომ ჭიანურია,
მეზობლის ქალს ხელს ნუ ახლებ, ისიც შინაურია,
აბა განი, დოსტა განი, განი ბიჭო განიო,
გოგონებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
ტაში ბიჭო გიორგუნა, არ გოუშვა ე ბოშუნა,
ტაში ბიჭო გიორგუნა, არ გოუშვა ე ბოშუნა,
დოუკვირდი მაგასაო, მაგი ყიდის კაბასაო,
კაბასაო , დაამადლი გოგოს კაბის განასაო,
ჩამოდექით, განი, განი, ტაში ბიჭო, ტაშიო,
გოგოვ შენ კი გენაცვალე გავლა-გამოვლაშიო,
ჩამოდექით, განი-განი, ტაში ბიჭო, ტაშიო,
გოგოვ შენ კი გენაცვალე გავლა-გამოვლაშიო,
აბა განი, დასტა განი, განი ბიჭო, განიო,
გოგონებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
გოუსვი და გამოუსვი, ვითომ ჭიანურია,
მეზობლის ქალს ხელს ნუ ახლებ, ისიც შინაურია,
აბა განი, დასტა განი, განი ბიჭო განიო,
გოგოებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო,
აქ ჩამოდი ჩვენსაო, ქალი მიქნევს ხელსაო,
ხაჭაპურსაც გამოგიცხობ, ცარიელსა ქერსაო,
ვარიასაც ქვე დაგიკლავ, ცარიელსა -საო,
ღვინოსაც დაგალევინებ, ცარიელსა თხლესაო, ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო, ჰეე
 The translation I have:

On the cane tree, a hawk sat down on top,
Come to see us, a woman is waving her hand to me,
I’ll bake you a cheese-pie, but with barley,
I’ll roast a chicken to you, but very skinny,
I’ll give you some wine to drink, but just the sediment,
On the cane tree, a hawk sat down on top, heeeeeh,
Rashobda, deli odelio dela, rashobda,
Rashobda, I went past the elm, rashobda,
Rashobda, the girls are saying, rashobda,
Rashobda, I wonder which family she’ll get into, rashobda,
Rashobda, the village elder appears, rashobda,
Rashobda, they hit me one or two, rashobda,
Rashobda, deli odelio dela, rashobda, heeeeeh,
Clap your hands little boy George, [x2]
Watch him carefully, he’s selling a dress,
Move your hand up and down, as if it were a chianure, (popular musical instrument)
Don’t touch your neighbour’s wife, she’s your family member too,
So give a space, give him a space, space boy, space,
Oh girls, how I love the way you walk,
Clap your hands little boy George, don’t let go this girl,
Clap your hands little boy George, don’t let go this girl,
Watch him carefully, he’s selling a dress,
A dress, will you reproach her for having bought a dress,
Everyone give a space, clap your hands boy, clap,
Oh girl, how I love you and your manner of walking,
Everyone give a space, clap your hands boy, clap,
Oh girl, how I love you and your manner of walking,
So give a space, give him a space, space boy, space,
Oh girls, how I love the way you walk,
Move your hand up and down, as if it were a chianure, Don’t touch your neighbour’s wife, she’s your family member too,
So give a space, give him a space, space boy, space,
Oh girls, how I love the way you walk,
On the cane tree, a hawk sat down on top,
Come to see us, a woman is waving her hand to me,
I’ll bake you a cheese-pie, but with barley,
I’ll roast a chicken to you, but very skinny,
I’ll give you some wine to drink, but just the sediment,
On the cane tree, a hawk sat down on top, heeeeeh
You can see the clip here: Welcome to Racha